Viljelyalan valmistelu

Raivaus

Raivauksen tarkoituksena on poistaa taimikon kehittymistä haittaava pienpuusto ja antaa kasvutilaa taimille. Se on tarpeen kun istutusalueen puusto estää tai haittaa taimien kasvua.

Raivauksessa tulisi säästää metsän monimuotoisuudelle tärkeitä kohteita, kuten painanteita, kosteikkoja, kallioita sekä katajia, pihlajia, pähkinäpensaita, vanhoja leppiä ja raitoja mikäli ne eivät haittaa taimikon kehittymistä.

Pääperiaatteita raivauksen toteuttamisessa eri puulajien uudistusaloilla ovat:

Kuusi:

- Varjostavat kuuset, jotka haittaavat taimien kasvua kaadetaan. Hallalta suojaava lehtipuusto voidaan jättää.

Mänty ja koivu:

- Kaikki hakkuussa jäänyt puusto raivataan. Kasvatuskelpoiset alle metriset havupuun taimiryhmät voidaan säästää. Männyn uudistusaloilla haapojen vesominen estetään.

Maan muokkaus

Muokkaus helpottaa istutustyötä ja auttaa taimia hyvään kasvuun vähentämällä kilpailua kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Maaperän muokkaus on suositeltavaa kaikkein karuimpia kasvupaikkoja lukuunottamatta. Muokkauksessa on hyvä säästää metsän monimuotoisuudelle tärkeitä alueita. Eri muokkausmenetelmiä ovat mm.:

- Äestys, joka paljastaa n. 10 cm kivennäismaata. Ei sovellu reheville tai hyvin kosteille maille

- Laikutus poistaa humuksen laikkuina. Sopii männyn ja kuusen uudistusaloille kivisillä rinnemailla.

- Mätästys tehdään yleisimmin kaivinkoneella irrottamalla laikku ja tasoittamalla sekä tiivistämällä irrallinen maa kohoumaksi.