Puulajin valinta

Tuottava metsä syntyy parhaiten valitsemalla kasvupaikoille sopivimmat puulajit

Puulajin vaikuttavat maaperätekijät

-maalaji

-kosteuspinta

-kasvillisuus

ja myös muokkausmenetelmät. Lisäksi on huomioitava myös uudistusalan maantieteellinen sijainti, hallanarkuus, lumituhot, kasvitaudit, muu kasvusto esim. haapavesakot. Ympäristö ja metsän monimuotoisuus vaikuttavat myös puulajin valintaan.

Yleisperiaatteena havupuiden osalta voidaan sanoa, että

- mänty sopii karuille maille, kuiville, kuivahkoille ja tuoreille kankaille

- kuusi sopii tuoreille ja viljavammille kankaille sekä vastaaville soille.

- rauduskoivu sopii tuoreille ja viljavammille kankaille sekä puhtaiden kuusikoiden uudistukseen.

Ota yhteys metsäammattilaiseen tehdessäsi valintaa.

Taimien hankinta

Taimien hankinnassa ja viljelyn suunnittelussa paras ohje on: mitä aikaisemmin, sitä parempi.

Viljelyyn liittyvistä asioista ja taimien hankinnasta on hyvä sopia esim. jo leimikonteon yhteydessä. Ajoissa tehty taimitilaus varmistaa oikean taimityypin, oikean määrän ja sopivimman toimitusajankohdan.

Taimiemme hankinnan voit hoitaa helposti myös yhteistyökumppaneidemme kautta. Taimitapion tarhoilta saat halutessasi tietoa monista metsänviljelyyn liittyvissä asioista, sekä taimien valinnasta ja sopivista istutusajankohdista aina toteutukseen asti.

Kaksi taimitarhaamme sijaitsevat Varsinais-Suomessa Virttaalla ja Päijät-Hämeessä Vierumäellä.