Istutusohjeita

Perinteisten metsätaimien istutusohjeet luontoon

Työvälineet ja menetelmät

Paakkutaimet istutetaan yleensä istutusputken avulla tai koneellisesti. Istutusvälineen lisäksi tarvitaan istutusvakka ja suojakäsineet. Taimet on ruiskutettu tukkimiehentäin torjunta-aineella ja siksi suojakäsineiden käyttö on tarpeen.

 

Istutuspaikka

Istutusputki helpottaa, nopeuttaa ja edesauttaa onnistunutta lopputulosta!

Paakkutaimen istutus

Jälkihoito

Metsänviljelyn jälkeen monenlaiset asiat voivat uhata taimikon kasvua. Toimenpiteet, joilla voidaan edistää ja varmistaa kasvua sekä vähentää taimiin kohdistuvia vaaratekijöitä ovat aina paikallaan.

KIlpailu kasvutilasta

Pintakasvillisuuden aiheuttamaa kilpailua kasvutilasta voidaan vähentää mm. heinäntorjunnalla. Heinät voivat vaikuttaa huomattavasti taimien kehitykseen ja kasvuun.

Monivuotisten heinien, kuten kastikoiden niittäminen tai polkeminen taimien ympärillä on usein tarpeen erityisesti tuoreilla ja viljavammilla kasvupaikoilla.

Täydennysistutus

Taimikko on hyvä tarkastaa seuraavina vuosina. Mikäli jostain syystä tarvitaan täydennysistutusta se kannattaa tehdä pian. Näin taimikko saadaan kehittymään riittävän tiheäksi ja elinvoimaiseksi.