Ajankohta

Ajankohta

Keväällä istutukset on hyvä ajoittaa toukokuun alkupuolen ja kesäkuun lopun väliselle ajanjaksolle. Loppukesällä hyvä istutusaika on elokuusta syyskuulle.

Ajankohdan valintaan vaikuttavat mm. kasvupaikka, puulaji ja taimityyppi.

Paakkutaimia käyttämällä voidaan tasoittaa eri istutusajankohtien välisiä eroja. Paakkutaimilla kasvuunlähtö on nopeaa. Taimitapion käyttämä kasvatustekniikka lisää paakkutaimien juuriston tuuheutta ja juurenkärkien runsautta. Näin taimilla on paremmat mahdollisuudet tarttua metsämaahan ja kasvaa hyvin. Paakkutaimien käytöstä on hyviä kokemuksia myös syysistutuksessa.

Taimitapion käytössä oleva taimien pakkasvarastointi lisää joustavuutta istutusketjuun. Pakastetuilla taimilla voidaan turvallista istutusajankohtaa keväällä pidentää aina juhannukseen asti.

Kuusi

Kuusen  paakkutaimia voidaan istuttaa perinteisen touko-kesäkuulle ajoittuvan kevätviljelyn lisäksi läpi kesän aina lokakuun lopulle asti.

- Viljelyn ajankohtaan vaikuttaa oleellisesti taimien juurtuminen. Syksyllä juurtumiseen vaikuttaa ensisijaisesti maaperän lämpötila. Kun terminen kasvukausi päättyy, myös havupuiden juuriston kasvu päättyy tai hidastuu.

- Elo - syyskuulle olisi hyvä ajoittaa routimattomien maiden istutukset.

- Kun metsänviljely suunnitellaan huolellisesti, sitä voidaan tehdä aina kun maa on sulana.

Mänty

Männyn paakkutaimia voidaan istuttaa tuloksellisesti koko kesän, lukuunottamatta pitkiä kuivia jaksoja sekä herkintä pituuskasvun vaihetta, jolloin vaarana on uuden latvakasvuston katkeaminen.

- Suositeltavat männyn istutusajankohdat ovat touko-, elo- ja syyskuu.

- Syyskuussa mäntyä voi istuttaa turvallisesti routimattomille maalajeille. Hienojakoisille routiville maille ei myöhäistä syysistutusta suositella.

Koivu

Rauduskoivun yleisin istutusajankohta on kevät, erityisesti toukokuu, mutta kesäistutuksistakin on saatu rohkaisevia tuloksia. Istutus aloitetaan keväällä heti roudan sulettua.

- Heinäkuun lopulta alkaen kosteusolosuhteet muuttuvat usein suotuisaksi koivun viljelylle. Koivua voidaan istuttaa menestyksellisesti aina lokakuulle saakka.

- Rauduskoivun pieniä paakkutaimia voidaan istuttaa myös kesäkuun puolivälin ja elokuun lopun välillä.

Alkuperä

Parhaasta siemenaineksesta, suomalaiseen metsään

Taimitapiolla kasvatus alkaa siementen tarkkuuskylvöstä. Käytämme ja kylvämme aina perimältään parasta saatavilla olevaa siementä.

Siemenet tuotetaan erityisillä siemenviljelyksillä, jonne on kerätty Etelä-Suomen parhaiden puuyksilöiden vartteet.

Tällä toimintatavalla tuotamme parhaiten eri alueille sopivat, hyvin kasvavat metsäpuiden taimet. Näin saadaan myös metsänjalostuksen tulokset siirretyksi Taimitapion taimien avulla metsänomistajan ja metsän kasvun hyödyksi.

Tukki-Tapio -menetelmä on patentoitu

Tukki-Tapio on pitkävaikutteinen suoja tukkimiehentäitä vastaan. Tukki-Tapio -menetelmässä torjunta-aine pysyy taimen rungolla, suojakerroksen alla, eikä se liukene pois maaperään. Menetelmä on ympäristöystävällinen.

Tukki-Tapio antaa usean vuoden torjuntasuojan tukkimiehentäiltä. Tehoaine ei liukene sateiden tai muiden sääolosuhteiden vaikutuksesta.

Tukki-Tapio -suojan saa vain Taimitapiolta hankittaviin taimiin.