×

Change Language

FI
×
×

Puulajin valinta

Tuottava metsä syntyy parhaiten valitsemalla kasvupaikoille sopivimmat puulajit

Puulajin valintaan vaikuttavat maaperätekijät:

  • maalaji
  • kosteus
  • pintakasvillisuus

ja myös muokkausmenetelmät. Lisäksi on huomioitava myös uudistusalan maantieteellinen sijainti, hallanarkuus, lumituhot, kasvitaudit, muu kasvusto esim. haapavesakot. Ympäristö ja metsän monimuotoisuus vaikuttavat myös puulajin valintaan.


Yleisperiaatteena havupuiden osalta voidaan sanoa, että

  • mänty sopii karuille maille, kuiville, kuivahkoille ja tuoreille kankaille ja
  • kuusi sopii tuoreille ja viljavammille kankaille sekä vastaaville soille.

Rauduskoivu sopii tuoreille ja viljavammille kankaille sekä puhtaiden kuusikoiden uudistukseen. Ota yhteys metsäammattilaiseen tehdessäsi valintaa.