×

Change Language

FI
×
×

Istutusmäärät

Tavoitteena on täystiheä, paikalle sopiva, kasvatuskelpoinen taimikko.

Taimikolle suositellaan seuraavia tavoitetiheyksiä (taimia / hehtaari):

Mänty 2.000-3.000
Kuusi 1.800
Rauduskoivu 1.600
Haapa 1.000
Lehtikuusi 1.000Istutusväli vaihtelee puulajin mukaan. Keskimäärin istutusväli on n. 2 - 2,5 metriä.

Tarkempaa tietoa on istutusohjeet-sivulla. Tarkkaa istutusväliä tärkeämpi asia on hyvä istutuspaikka.